Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in decal pp

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal ngoài trời - in băng rôn

Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

Đối tác chiến lược Tư vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung cư

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

Bài báo khoa học
DEVELOPING CRITERIA FOR ASSESSING THE STABILITY OF WATER SUPPLY MODELS IN HIGH MOUNTAINS AND WATER-SCARE AREAS

Nguyen Manh Truong(1), Dinh Anh Tuan(1), Nguyen Tiep Tan(1),

Vu Thi Hong Nghia(2), Do Van Binh(3)

(1)Vietnam Academy for Water Resource, Vietnam

(2) Ministry of Science and Technology, Vietnam

(3)Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

Summary: The article presents the scientific basis for assessing the stability of water supply models and develops a suitable set of criteria to assess the stability of water supply works, which includes the water supply part for water supply works and systems (including headworks and water distribution systems) in high mountains and water-scarce areas in Vietnam.

Research results indicate that in order to improve the stability and availability of water of the models that have been, are and will be built, it is necessary to have a common method of evaluating effectiveness for scientific models of domestic water supply. Accordingly, it is necessary to build obtain a suitable set of criteria to assess the stability of the water supply model (source + water supply works) in the high mountains, water-scarce areas in Vietnam

 

Keywords: Criteria, water supply, high mountain, Vietnam

 

File

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu tổng quan về giải pháp, công nghệ khai thác của các dạng mô hình cấp nước sinh hoạt (bao gồm cả khai thác nước mặt và khai thác nước ngầm) hiện đang sử dụng ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học quan trọng để đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả của các mô hình cấp nước tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước của Việt Nam.

Summary: The paper presents an overview of solutions and exploitation technologies of various types of domestic water supply models (including surface water and groundwater extraction) currently used in high mountainous and water scarcity areas. The research results are an important scientific basis for proposing technical solutions to improve the efficiency of water supply models in the high mountains and water-scarce regions of Vietnam.

 
Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình cấp nước tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Vũ Thị Hồng Nghĩa

Bộ Khoa học công nghệ

Ngô Văn Đạt, Nguyễn Mạnh Trường, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tiếp Tân

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Đọc thêm...
 
Xây dựng tiêu chí đánh giá tính ổn định của mô hình cấp nước tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

 

Tác giả: Nguyễn Mạnh Trường, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tiếp Tân (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam), Vũ Thị Hồng Nghĩa (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đọc thêm...
 
Giải pháp, công nghệ khai thác các mô hình cấp nước tại vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Tác giả: Nguyễn Mạnh Trường, Đinh Anh Tuấn, Đỗ Thế Quynh, Vũ Thị Hồng Nghĩa

Đọc thêm...
 
Thiết kế cánh bơm hướng trục bằng phương pháp Voznhexenski-pekin

Tác giả: Phạm Văn Thu,  Đinh Anh Tuấn

Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 10 trang

You are here  : Home Bài báo khoa học
Đối tác chiến lược bất động sản,chung cư đang mở bán HOT:

chung cư 89 phùng hưng - chung cu mỹ sơn tower - chung cư văn phú